631074648729618
top of page

Hjørring Private Realskoles

Bestyrelse

Det er forældrene, der ejer HPR. Dermed er det i sidste ende også forældrene, der bestemmer. Det foregår gennem en bestyrelse valgt på generalforsamling. Som medlem af HPR's forældrebestyrelse, har man derfor direkte indflydelse på, i hvilken retning skolen skal bevæge sig.

Den daglige drift varetages af skolens ledelse, som i løbende dialog med bestyrelsen sikrer, at HPR bliver drevet på den måde, forældrene ønsker under hensyntagen til den gældende lovgivning på området. 

Der er valg til skolens bestyrelse hvert år, men kun til to poster ad gangen. På den måde sikrer man en sund sammensætning af friske kræfter og erfaring i bestyrelsen.

bottom of page