631074648729618
top of page

Praktisk info A-Å

Befordring

Ansøgningsskema til befordring

Bibliotekssystem

Søg på nye og se status for lånte materialer

Fag og timer

Fag og timer på hver enkelt årgang

Fritagelse fra undervisning

Retningslinjer for fritagelse fra undervisningen

Idrætsundervisningen

Praktiske informationer om idrætsundervisningen

Karaktergivning

Retningslinjer for karaktergivning og arbejdet med SUM-arkene

Konfirmation

Tid og sted for 7. klassernes konfirmation

Lektiecafe

Åbningstider for HPR's lektiecafé

Mobil- og internetforbrug

Gode råd til voksne om børns brug af mobiltelefon og internet

Ordensregler

Skolens ordensreglement

Ringetider

Skolens ringetider

Sange

Diverse tekster til fællessang

Skolerejser

Info om skolens ture og rejser på de forskellige klassetrin

Sorg

Børn i sorg - et redskab til forældre i forbindelse med sygdom og død

Transportudgifter

Transportudgifter i forbindelse med undervisningen

Uheld i skoletiden

Forsikringsforhold i skoletiden - sådan er dit barn dækket

Bevægelses- og trivselshold

Et tilbud til børn i 0.-3. klasse på HPR

Dimission

Afgangsklassernes dimission 2022

Ferieplan

Ferieplanen for det indeværende skoleår

IT-vejledninger

Diverse vejledninger fra skolens IT-afdeling

Jubilæum

Praktisk info til jubilæer

Kompetencecenter

Et forebyggende og understøttende tilbud til elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Legepatrulje

Et tiltag til at fremme trivsel blandt skolens elever

Lus

Folder om behandling og forebyggelse af lus

Musikskolen

HPR's samarbejde med Hjørring Musiske Skole

Præst

Præster tilknyttet HPR

SSP

SSP-samarbejdet på HPR

Skilsmisse

Skilsmisseråd og -vejledning til børn og forældre på HPR

Skoletandplejen

Sunde tænder - hele livet

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejen på HPR

UU-vejledning

Skolevejledning på HPR

bottom of page