631074648729618
top of page

Ordensregler

Skolens ordensreglement

Ordensregler for Hjørring Private Realskole

1. Eleverne møder før ringetid. Cykler og knallerter trækkes fra fortovet og stilles i god orden på cykelparkeringspladsen


2. Støjende eller farligt legetøj må ikke medbringes på skolen. Voldsom eller farlig leg må ikke finde sted


3. Det er tilladt at opholde sig inde i frikvartererne, når man udviser almindelig, rolig adfærd. Man må ikke opholde sig på gangene


4. Af hensyn til de mindre elever, er der ingen, der må forlade skolen i frikvartererne. I særlige tilfælde kan man dog på skolens kontor indhente tilladelse til at gå et ærinde i byen


5. Der er rygeforbud for samtlige klassetrin


6. Affald skal naturligvis anbringes i affaldskurvene, hvilket gælder såvel skolegård som lokaler


7. Mobning må ikke finde sted


8. Sneboldkast er ikke tilladt


9. Eleverne må kun opholde sig i faglokalerne, når der er en lærer til stede


10. Eleverne må ikke anvende mobiltelefon i timerne. Heller ikke som lommeregner. Overtrædes dette forbud, inddrager læreren telefonen, som kun udleveres ved forældrenes henvendelse på skolens kontor eller ved forældreunderskrift i kontaktbogen


11. Alle må være med til at bevare skolens bygninger og inventar. Enhver skade, der forvoldes bevidst eller ved overtrædelse af skolens ordensregler, erstattes af skadevolderen


12. Skolen udlåner bøger til eleverne. Bøgerne er forsynet med stregkoder og skal i øvrigt bindes ind af eleverne og mærkes med navn og klasse. Bortkomne og beskadigede bøger erstattes af eleverne


13. Skolen kan fritage fra undervisning efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Fritagelse i indtil 5 dage sker ved henvendelse til klasselæreren. Fritagelse i længere perioder sker efter henvendelse til skolens leder.

bottom of page