631074648729618
top of page

Skolerejser

Info om skolens ture og rejser på de forskellige klassetrin

Info om skolerejser


Lejrskole 3. klasse - to dage Lejrskolen Gennemføres i april.

Lejrskole i 6. klasse – fem dage Lejrskolen gennemføres i september.

Introtur i 7.-8. klasse - to dage Introturen gennemføres medio august.

Introtur i 10. klasse – tre dage. Introturen gennemføres medio august.

Demokratitur til København (Folketinget) – 8. klasse – fire dage Turen gennemføres i september.

Studietur i 9. klasse – fem dage Studieturen gennemføres i september.

Studietur i 10. klasse I 10. klasse kan eleverne vælge mellem to studieture med afrejse i februar måned.

Skolerejser indgår som en del af skolepengebetalingen dog ikke i 10. klasse, hvor betalingen vil blive opkrævet separat. I tilfælde af, at en elev afbryder samarbejdet inden en skolerejse, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.

bottom of page