631074648729618
top of page

Fritagelse fra undervisning

Retningslinjer for fritagelse fra undervisningen

Fritagelse fra undervisningen

Af og til opstår der i familierne behov for at tage børnene fri fra skole. Der kan selvsagt være mange årsager her til, men den hyppigste er en ferierejse.


HPR har en reguleret praksis for fritagelse, som beskrives nedenfor:


1. Ønske om fritagelse fra undervisningen skrives i elevens kontaktbog, som vises til klasselæreren.

2. Elever kan fritages for undervisningen, når de efterfølgende laver de lektier, som de øvrige elever i klassen har lavet. Falder der en afleveringsopgave under fraværet, skal denne afleveres, inden eleven tager afsted.

3. Den enkelte faglærer informerer efter ferierejsen om, hvad eleven mangler at lave for at komme på omgangshøjde med de andre elever.


Bemærk venligst følgende indskrænkninger i muligheden for fritagelse:


4. Elever kan ikke fritages for undervisningen, når den forgår på introture i 8.10.klasse, koloni og lejrskoler i 0.-7. klasse og studieture i 9. klasse.

5. Elever kan ikke fritages under eksamen, årsprøver eller terminsprøver, herunder også eksamen i projektopgaven / erhvervsmessen i 9. og 10.klasse. De to sidstnævnte aktiviteter foregår over 2 uger og er beliggende i januar – marts.

6. Elever kan ikke fritages for den del af undervisningen, der foregår udenfor skoletid. Det drejer sig om ekskursioner, teaterture m.v. som indgår både som en del af det undervisningsstof, der skal arbejdes med og som bidrager med udvikling af de sociale relationer i klassen. Sådanne arrangementer er altid varslet i god tid, så fritidsarbejde, sport eller lignende må indrettes efter det. Undervisningen har førsteprioritet.


Generelt forholder det sig således, at undervisningen af det enkelte barn er forældrenes ansvar. Når man har valgt at lade HPR stå for undervisningen, må man gøre sig klart, at der følger nogle betingelser med, som er en del af skolens koncept. Som HPR-forælder er man ansvarlig for, at barnet møder forberedt op og er klar til at samarbejde om undervisningen. Vælger man at tage barnet ud til en ferierejse – typisk af en uges varighed – så har man som forælder ansvaret for, at barnet får fulgt op på fraværet. Lærerne er selvfølgeligt behjælpelige med at informere om, hvad der er gennemgået i faget under fraværet – men det kræves ikke af lærerne, at de har en arbejdsplan klar til hjemmet inden fraværet.


Er elever eller forældre i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i en given situation, er man altid velkommen til at henvende sig til klasselærer eller skoleleder.

bottom of page