631074648729618
top of page

Acerca de

Klubben

ET TILBUD FOR  4. OG 5. KLASSE PÅ HPR

Vi byder jeres børn velkommen til en verden fyldt med

ansvar, udfordringer og medbestemmelse.

Hjørring Private Realskoles klub er et tilbud til eleverne fra 4. og 5. klasse. Klubben er et mere frit pasningstilbud til børnene end den kendte SFO. I klubben kan de opholde sig sammen med deres kammerater i trygge omgivelser efter endt skoletid. Her har vi fokus på selvstændighed, robusthed og mestring af eget ansvar i forhold til fritidsaktiviteter, legeaftaler samt komme- og gåtider. Her kan børnene, efter eget behov og egen lyst, deltage i diverse aktive og kreative aktiviteter. Vores mål er at støtte det enkelte barn i barnets naturlige udvikling, samt give barnet medansvar i Klubbens hverdag.

Hvad er Klubbens opgave?

Vores opgave er, i tæt samarbejde med jer, at have fokus på børnenes dannelse, at gøre dem klar til den verden, der venter dem. Vi støtter det enkelte barn i gode og udviklende relationer, kompetencer og egne værdier. Det sociale fællesskab, tryghed, respekt og tillid til andre børn og voksne. Vi arbejder ud fra et inkluderende menneskesyn, hvor alle børn er ligeværdige og derfor skal ses, høres, anerkendes og udvikles på eget personligt udviklingsstadium.

Klubben består af et lille team på to voksne - en fast pædagog og en medhjælper. Det er vores vigtigste opgave at se ALLE vores børn, være til stede, give plads og tid til, at det enkelte barn udvikler sig i eget tempo og trygge rammer. Vi er tydelige rollemodeller, der med kærlig hånd vejleder, samt guider børnene i hverdagens små og store problematikker. Vi er meget bevidste om, at lige netop denne alder er der, hvor udviklingen virkelig tager fart. Vi støtter barnet og vil sammen med jer gøre vores bedste til, at klubårene bliver en dejlig tid, med fælles oplevelser og gode minder.

Hvor holder Klubben til?

Klubben holder til på øverste etage i H-huset, hvor den har sit eget lokale med hyggekroge, kreative værksteder, spilleaktiviteter og en stille krog til lektielæsning.

Hvad laver vi i Klubben?

Vi har fokus på demokrati på børneniveau. Vi afholder klubmøder, hvor børnene i stor grad er medbestemmende i forhold til Klubbens hverdag. Det gælder alt fra indretning, indkøb af kreative aktiviteter til planlægning af dagligdagen generelt. Det er deres klub og deres ønsker vi hver dag forsøger at imødekomme. Det at have medbestemmelse skaber glæde og giver det enkelte barn ansvar både overfor sig selv og andre.

Aktiviteter:

Vi griber de ideer børnene kommer med og elsker det spontane i ude eller inde aktiviteter. Vi er en del af H-huset og de aktiviteter der ellers sker, men vi kan også:

  • overnatte på skolen og selv lave aftensmad

  • gå på ture i området (Metropol/Biblioteket m.m.)

  • spille i band

  • holde Halloweenfest og julefrokost

  • lave smykker, male, sy, spille spil m.m.

  • gå i hallen til fysiske aktiviteter

  • lave bolcher

Vi vil orientere jer forældre på ForældreIntra – under fanen ”Nyt fra klub”.

Vores forventninger til jer forældre

For os er det vigtigt at have et åbent samarbejde og en positiv dialog forældre og personale imellem. I er altid meget velkommen til at kontakte os omkring stort som småt.

Da Klubben er et ukontrolleret pasningstilbud, er det meget vigtigt, at I taler med jeres barn inden opstart. I skal sammen med jeres barn have nogle klare aftaler om, hvad de må og ikke må, - herunder blandt andet spontane legeaftaler, gå hjem tid osv.

Børnene skal selv holde øje med klokken i klubtiden - i forhold til deres fritidsaktiviteter og ved kontakten jer forældre og børnene imellem, er det som noget nyt:

 

brug vores telefon: 96 23 12 18 eller mobil: 54 58 28 01

 

Brug noget tid på at snakke om ”digital dannelse” og god opførsel på de sociale medier, spørg interesseret ind til barnets digitale verden uden at bryde barnets grænser eller tillid.

Åbningstider

Klubben er åben alle skoledage om morgenen fra klokken 6.30-7.45 og efter endt skoletid frem til kl. 16.30 / fredag til kl. 16.00. Frugt og brød serveres hver dag. Klubben er lukket, når skolen er lukket. Er der behov for pasning i ferier, kan man tilmelde barnet via feriepasning på Tabulex.

Pris

Det koster kr. 800,- pr måned inkl. eftermiddagsmad og aktiviteter.

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse   kan ske fra dag til dag.

Udmeldelse   kan ske med en opsigelse på indeværende måned + 1 måned.

Ind- eller udmeldelse skal ske via mail til skolesekretær Mette Weber Carlsen.


VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VELKOMMEN

Klub-team

                                                           

           Rie Weinkouff (RW) Pædagog                  Jeppe Pedersen (JPE) Medhjælper

                                                                           

bottom of page