631074648729618
top of page

Søgeresultater

78 resultater for ""

 • HPR | Hjørring Private Realskole

  10 gode grunde Til at vælge Hjørring Private Realskole Klik her og læs mere 10. klasse på HPR Man kan aldrig komme for sent til en ungdomsuddannelse, så ta' 10. med på Hjørring Private Realskole - byens bedste 10. klasse! Læs mere Førstart på HPR Giv dit barn en tryg, sjov og spændende overgang fra børnehave til skole i selskab med det søde og engagerede pædagogiske personale i HPR's Førstart Læs mere Kom på skolens venteliste Vores venteliste er gratis, uforpligtende og efter først til mølle-princippet, så jo før du får dit barn skrevet op, jo større er chancen for at få en plads. Førstart, 7. og 10. klasse er typisk dér, hvor de fleste begynder her på HPR, men der kan være enkelte pladser ledige på andre årgange, så tøv ikke med at blive skrevet op på vores venteliste allerede i dag. ​ Få dit barn på venteliste her LIVET PÅ HPR Følg HPR på Instagram og Facebook

 • Ledige stillinger | Hjørring Private Realskole

  Ledige stillinger Her på Hjørring Private Realskole ønsker vi at give vores elever de bedste forudsætninger for trivsel, læring og vækst. Vi søger løbende nye, engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en god skole endnu bedre. Når der er ledige stillinger, vil de fremgå herunder. Vi ser frem til at høre fra dig. HPR søger to skole- og fritidspædagoger

 • Priser | Hjørring Private Realskole

  Acerca de Priser Skolepengesatser for skoleåret 2023/2024 Førstart kr. 2.253,- pr. md. ​ 0. - 3. klasse kr. 1.745,- pr. md. 4. - 5. klasse kr. 1.855,- pr. md. 6.-9. klasse kr. 1.885,- pr. md. 10. klasse kr. 1.735 pr. md. I denne betaling vil der være: ​ iPad fra førstart-2. klasse Computer fra 3.-6. klasse Lejrtur i 3. klasse Bornholmertur i 6. klasse Introtur i 7. klasse Demokratitur i 8. klasse (Kbh.) Evt. international udvekslingstur for klassen i overbygningen Studietur i 9. klasse Dog er undtaget rejser i 10. klasse, som opkræves separat. Her har introturen en pris på kr. 1.200,-, som opkræves i to rater i hhv. august og september. Prisen på studieturen varierer fra år til år alt efter destination og opkræves også separat. ​ Der er søskendemoderation, så der betales fuld pris for familiens ældste barn og halv pris for alle yngre søskende. Der er dog ikke moderation på it-udstyr og skolerejser, hvorfor opkrævningen for yngre søskende vil være en smule højere end 50 % af skolepengene for det ældste barn . Der betales for 11 mdr. pr. skoleår. I juli vil der således ikke blive opkrævet skolepenge. Dog betaler førstart for juli, ligesom der ydes tilskud fra Hjørring Kommune i juli. Dette skyldes, at førstarterne ikke er skolebørn endnu og derfor hører under Hjørring Kommunes tilskudsordning frem til og med juli måned. Det samlede beløb for Førstart svarer dog til 6 mdr. betaling af den fulde pris. Skolen stiller iPad og computer til rådighed for elever i henholdsvis førstart-2. klasse samt 3.-6. klasse. Elever i 7.-10. klasse skal selv stå for anskaffelsen af computer. Der kan købes en computer gennem skolen. Kontakt kontoret for mere info.

 • Mikael Caroc Warner

  < Back Mikael Caroc Warner Forældrerepræsentant warnerbe@hotmail.com 31 13 13 23

 • Skoletandplejen

  < Tilbage Skoletandplejen Sunde tænder - hele livet Skoletandplejen på HPR Læs mere om skoletandplejen i Hjørring Kommune her

 • Praktisk info om SFO'en | Hjørring Private Realskole

  Acerca de Praktisk info om SFO'en Velkommen til Hjørring Private Realskoles SFO SFO’en på Hjørring Private Realskole er et tilbud til børn i indskolingen. Vi modtager daglig ca. 250 børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. SFO’en har til huse i de to bygninger F-huset og H-huset. Disse to huse rummer også indskolingsafdelingen og førstart. I SFO’en har vi pasningsgaranti. Er barnet indmeldt i skolen, vil der altid være en plads i SFO’en. ​ For at gøre overgangen fra skole til SFO så tryg og glidende som mulig og for at styrke samarbejdet mellem skoledelen og SFO’en er hver pædagog tilknyttet en årgang. Pædagoger og lærere samarbejder om klassernes og børnenes trivsel og udvikling. Primærpædagogen placerer sine indskolingstimer i de klasser, de er tilknyttet. ​ Åbningstider Se SFO'ens åbningstider her. ​ Vigtige datoer 21/22 ***Datoer følger snarest*** ​ Automatisk tilmelding til SFO'en Det er ud fra pædagogiske overvejelser besluttet, at alle indskolingseleverne skal deltage i fællesarrangementer i SFO’en – også selvom de ikke er tilmeldt SFO’en. ​ I henhold til gældende regler for SFO-betalingen, må vi ikke tilbyde vores elever at deltage gratis. Vi har derfor valgt at opkræve et symbolsk årligt beløb på kr. 50,- for de børn, der ikke er tilmeldt SFO’en til daglig. Beløbet trækkes via skolepengeopkrævningen for august måned. ​ Beløbet giver jeres barn adgang til at deltage i de ovennævnte arrangementer uden yderligere betaling. ​ Det pædagogiske arbejde Læs mere om vores faglighed her: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Priser Se SFO’ens priser her. ​ ​ Dagligdagen Når jeres barn møder i SFO’en om morgenen er det vigtigt, at vi får sagt godmorgen til hinanden, og at børnene selv trykker sig i skole på Tabulex. ​ I SFO´en er der morgenåbning i både F- og H-huset fra kl. 6.30. Vi har fokus på en rolig og rar start på dagen, hvor man kan få tanket op til en lang skoledag. Der serveres havregryn og cornflakes mellem 6.30 og 7.00 – man må ikke selv medbringe morgenmad, medmindre der er allergene grunde. Kl. 7.00 siger vi tak for mad, og man kan lege, tegne osv. inden skoletid. ​ Efter skoletid registrerer børnene sig i vores Tabulex-system, inden de går på legepladsen. Som forældre kan I derfor altid tjekke vores Tabulex-skærme for at se, hvor jeres barn befinder sig henne i SFO’ens lokaler og udearealer. ​ I SFO’en er dagligdagen præget af leg, kreative aktiviteter og muligheden for at danne sociale relationer. ​ Vi mener, det er vigtigt, at børnene har mulighed for at lege og søge udfordringer gennem kendte og nye aktiviteter. ​ Lukkedage/ferie SFO’en holder lukket mellem jul og nytår. Vi har desuden lukket uge 28, 29 og 30 i sommerferien. SFO'en holder lukket efter juleafslutningen i kirken. ​ Skolefridage/ferier Via Tabulex skal I som forældre selv tilmelde jeres barn SFO’ens ferieordning. Vi forventer, at I som forældre overholder vores tilmeldingsfrist. Vi forsøger at tilrettelægge en anderledes hverdag for de børn, som har behov for pasning i skolens ferier. Derfor er det vigtigt, at vi får besked om eventuelle afvigelser hurtigst muligt. I ferier skal børnene være mødt senest kl. 09.00 af hensyn til dagens aktiviteter. ​ ​ Forældreintra og Tabulex Forældreintra vil vi primært bruge i det omfang, hvor informationen kun henvender sig til enkelte klassetrin. Derimod vil den daglige kommunikation, ferietilmeldinger, børnenes stamkort med bl.a. telefonnumre og adresser samt faste aftaler som f.eks. musikundervisning og andre fritidsaktiviteter blive kommunikeret igennem Tabulex . ​ I skal som forældre selv ajourføre Tabulex ift. aftaler, stamkortsoplysninger og ferier. ​ Indskrivning/udmeldelse Indskrivning og udmeldelse skal ske skriftligt til skolen på mwc@hpr.dk . Udmeldelse skal meddeles senest den 10. med virkning fra den 1. i følgende måned. ​ Tøj Alle børn skal have indesko, skiftetøj, regntøj/flyverdragt og gummistøvler i deres garderobe. Husk at tjekke garderobekassen med jævne mellemrum, så dit barn altid har alderssvarende og årstidsbestemt overtøj og skiftetøj. Der skal være navn i tøj og skoletasker. ​ Legetøj/slik Legetøj og slik må ikke medbringes i SFO’en. ​ Forældresamarbejde Vi prioriterer et godt og åbent forældresamarbejde med gensidig orientering om barnets trivsel. I er altid velkomne til at kontakte personalet, hvis I ønsker en samtale vedrørende jeres barn eller andet. Pædagogerne deltager sammen med lærerne til skole-hjem-samtalerne efter behov på de enkelte årgange og på det første fælles forældremøde i starten af skoleåret. Vi glæder os til et godt samarbejde med jer og jeres barn. Social udvikling Natur, udeliv og science Alsidig personlig udvikling Kommunikation og sprog Kultur, æstetik og fællesskab Krop, sanser og bevægelse

 • 10 gode grunde til at vælge HPR | Hjørring Private Realskole

  10 gode grunde til at vælge HPR På Hjørring Private Realskole sætter vi en ære i at være den bedste skole, dit barn nogensinde kommer til at gå i. Der er derfor rigtig mange gode grunde til at vælge HPR til dit barn. Her får du 10 af de bedste - og husk: Jo før du skriver dit barn op på den uforpligtende venteliste , jo større er chancen for, at vi har plads til netop dit barn. Klik her for for at komme til ventelisten Faglighed På Hjørring Private Realskole vægter vi faglighed utroligt højt. Børn kommer i skole for at lære noget, og børn vil gerne lære. Gennem professionelt arbejde giver vi eleverne en faglig og grundig undervisning, og skolens lærere underviser i fag, hvor de har linjefags- eller tilsvarende uddannelser. På den måde sikrer vi, at dit barn kommer videre i livet med det bedst mulige fundament. Respekt Børnene lærer at omgås andre mennesker med respekt og tolerance. Skolens regler respekteres og anerkendes, som et fælles grundlag i hverdagen. Skolen medvirker til at opbygge børnenes selvværd, respekt for sig selv og andre samt respekt for egen og andres indsats i samarbejdet. Trivsel HPR har en klar og tydelig antimobbepolitik. En forebyggende indsats med bl.a. legepatruljer i frikvarterne og legegrupper i de enkelte klasser skal styrke fællesskabsfølelsen blandt børnene for at komme mobning til livs, før den opstår. Fordømmende holdninger eller ytringer i samvær og samtale, skjult kritik, klikedannelse m.v. bekæmpes. Mangel på respekt for den enkelte kræver øjeblikkelig indgriben, og alle voksne griber ind over for elever, der ikke udviser respekt og tolerance over for andre. I grove tilfælde underrettes forældrene grundigt. Traditioner Hjørring Private Realskole er byens ældste skole, og vi har mere end 145 års erfaring med at drive skole. Vi holder fast i mange af de gamle traditioner som fx morgensang og fører ofte nye til som fx HPR by Night. Det giver faste og genkendelige rammer for eleverne at trives under, og det forsyner børnene med en samhørighed, der er vigtig for trivslen. Personale Vi har et engageret og kompetent personale, der brænder for det, de laver. Det skinner igennem i alt, hvad vi foretager os - lige fra den målrettede, innovative undervisning med eleven i centrum til de mange sociale arrangementer med fællesskabet i centrum. Gennem efteruddannelse, mentorordninger og lignende stræber vi hele tiden efter at blive endnu bedre til at være den bedste skole, dit barn kommer til at gå i. Personlig udvikling Hvert barn udfordrer sig selv og når så langt, som dets personlige evner og muligheder rækker. Skolen udfordrer og stiller krav, der passer til det enkelte barn og hjælper det mod målet. Lyst og engagement opmuntres, så udholdenhed og stolthed over det færdige resultat bliver en selvfølgelighed. Talentudvikling Alle børn skal udfordres på deres niveau - det gælder naturligvis også de fagligt stærkeste elever. Hvert år udpeger lærerene i udskolingen derfor de dygtigste elever, som tre gange om året deltager i en landsdækkende Talent Camp med undervisning, der tilgodeser de særligt dygtige. Klassekvotienter På HPR har vi et loft på 22 elever per klasse til og med 6. klasse. Det sikrer, at læreren har mere tid til den enkelte elev, så denne får mest muligt ud af undervisningen. Desuden giver det et bedre indeklima og holder støjniveauet nede, så børnene bedre kan koncentrere sig. Tidssvarende faglokaler Med bygningen af den nye stadionhal i 2015 har vi fået ny, stor idrætshal og dermed de bedste forudsætninger for børnene i idrætstimerne. I samme omgang fik vi nyt madkundskabslokale, nye lokaler til sløjd, natur/teknik og billedkunst samt et nyt, stort og lyst skolebibliotek med loungeområder til børnene. Derudover fik vi i 2010 opført en moderne science-bygning med fuldt udstyrede fysik-, kemi- og biologilokaler til udskolingen, således at børnene er bedst muligt klædt på til deres ungdomsuddannelser. God værdi for pengene Hjørring Private Realskole er en fornuftig investering i dit barns fremtid. Færre elever i klasserne, kompetente undervisere og friheden til at fravælge uhensigtsmæssige skolereformer og i stedet fokusere på, hvad der er bedst for børnene, er bare et fåtal af de fordele, merudgiften sikrer dit barn. Vi har desuden søskenderabat og konkurrencedygtige og fleksible pakkepriser på vores SFO.

 • Førstart | Hjørring Private Realskole

  Førstart på HPR Førstart på HPR er for jer, der vil give jeres barn: Et trygt sted med engagerede voksne, der ser, anerkender og lytter til barnets behov En struktureret hverdag, hvor børnene udvikler deres sociale kompetencer Afgrænsede, trygge rammer for børnene, inden de for alvor træder ind i det store skoleliv Altid minimum to voksne i hver klasse Et godt fundament for, at barnet oplever sig selv som værdifuldt og dermed kan udvikle et godt og sandt selvværd En rolig overgang til nye rutiner med fokus på leg og sociale relationer for derigennem at give børnene en tryg og forudsigelig hverdag, hvor fællesskabet og skolelivet giver mening. Et godt kendskab til de voksne, som barnet møder i 0. klasse samt i SFO’en, samt ikke mindst gode venskaber at tage med sig videre En naturlig og veltilrettelagt overgang fra børnehave til skole, som gør, at opstarten i 0. klasse efter sommerferien er tryg og genkendelig, da hverdagen er meget lig den, de møder til sidst i førstart Børn i Børnehuset HPR kommer automatisk i Førstart per 1. januar det år, de skal begynde i 0. klasse til august. Og meget, meget mere. Send en mail til Mette , eller ring på 96 23 12 00 for mere info. ​ Pris Klik her for at se priserne for at gå i førstart på HPR Venteliste Klik her for at komme på vores venteliste til førstart Skolens værdier Klik her for at læse om det værdisæt, som skolen er bygget på 10 gode grunde Klik her for at læse 10 gode grunde til at vælge HPR MODTAG VORES NYHEDSBREV Abonnér på vores nyhedsbrev om førstart, og hold dig opdateret med de seneste nyheder og bedste historier fra førstarternes hverdag her på HPR.

 • IT-afdelingen | Hjørring Private Realskole

  IT-afdelingen IT-afdelingen ligger på skolens bibliotek på anden sal i opgang D. Afdelingen kan kontaktes via mail . Fjernsupport Windows: Klik her Fjernsupport Mac: Klik her IT-ansvarlig Christer Bo Christensen

 • Sundhedsplejerske

  < Tilbage Sundhedsplejerske Sundhedsplejen på HPR Sundhedsplejerske på HPR HPRs sundhedsplejerske pr. 01.08.15 er: Pia Møller Pia træffes på tlf. 41 22 36 21 Pia tager sig af alle skolens elever, og vil være på skolen 2-3 hele dage om ugen. Hun holder til i bygning C, lokale 10, på 1. sal. Få mere information om sundhedsplejen i Hjørring Kommune her

 • Kontoret | Hjørring Private Realskole

  Ledelsessekretær Line Strandeng Line assisterer ledelsen med diverse administrative opgaver. Mail Skolesekretær Mette Weber Carlsen Mette sidder i skolens forkontor og har bl.a. med indskrivninger og skolepenge at gøre. Mail Økonomiansvarlig Agnete Mellergraum Agnete står bl.a. for løn, udgifter og meget mere. Mail Administrativ medarbejder Mona Kallehauge Møller Mona assisterer hele administration. Hun sidder sammen med Mette i skolen forkontor Mail Administrativ medarbejder Heidi Maria Rolle Heidi sidder hos Agnete, som hun bistår med at håndtere skolens økonomi. Mail Kommunikationsmedarbejder Anders Graverholt Nielsen Anders håndterer skolens hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve og PR. Mail Skolens kontor Skolens kontor ligger i opgang A op ad trappen og ind gennem glasdøren. Kontoret kan desuden kontaktes via mail og på tlf. 96 23 12 00. Telefontid: Mandag – fredag: kl. 7.40 – 14.00 Efter kl. 14.00 er telefonerne åbne for nødstilfælde indtil kl. 15.15. ​

 • ABC

  Praktisk info A-Å Befordring Ansøgningsskema til befordring Læs mere Bibliotekssystem Søg på nye og se status for lånte materialer Læs mere Fag og timer Fag og timer på hver enkelt årgang Læs mere Fritagelse fra undervisning Retningslinjer for fritagelse fra undervisningen Læs mere Idrætsundervisningen Praktiske informationer om idrætsundervisningen Læs mere Karaktergivning Retningslinjer for karaktergivning og arbejdet med SUM-arkene Læs mere Konfirmation Tid og sted for 7. klassernes konfirmation Læs mere Lektiecafe Åbningstider for HPR's lektiecafé Læs mere Mobil- og internetforbrug Gode råd til voksne om børns brug af mobiltelefon og internet Læs mere Ordensregler Skolens ordensreglement Læs mere Ringetider Skolens ringetider Læs mere Sange Diverse tekster til fællessang Læs mere Skolerejser Info om skolens ture og rejser på de forskellige klassetrin Læs mere Sorg Børn i sorg - et redskab til forældre i forbindelse med sygdom og død Læs mere Transportudgifter Transportudgifter i forbindelse med undervisningen Læs mere Uheld i skoletiden Forsikringsforhold i skoletiden - sådan er dit barn dækket Læs mere Bevægelses- og trivselshold Et tilbud til børn i 0.-3. klasse på HPR Læs mere Dimission Afgangsklassernes dimission 2022 Læs mere Ferieplan Ferieplanen for det indeværende skoleår Læs mere IT-vejledninger Diverse vejledninger fra skolens IT-afdeling Læs mere Jubilæum Praktisk info til jubilæer Læs mere Kompetencecenter Et forebyggende og understøttende tilbud til elever med specifikke indlæringsvanskeligheder Læs mere Legepatrulje Et tiltag til at fremme trivsel blandt skolens elever Læs mere Lus Folder om behandling og forebyggelse af lus Læs mere Musikskolen HPR's samarbejde med Hjørring Musiske Skole Læs mere Præst Præster tilknyttet HPR Læs mere SSP SSP-samarbejdet på HPR Læs mere Skilsmisse Skilsmisseråd og -vejledning til børn og forældre på HPR Læs mere Skoletandplejen Sunde tænder - hele livet Læs mere Sundhedsplejerske Sundhedsplejen på HPR Læs mere UU-vejledning Skolevejledning på HPR Læs mere

bottom of page