631074648729618
top of page

Søgeresultater

77 resultater for ""

 • Ferieplan

  < Tilbage Ferieplan Ferieplanen for det indeværende skoleår Klik for at se ferieplanen Ferieplan 2324 .pdf Download PDF • 156KB Ferieplan for skoleåret 202425 .pdf Download PDF • 153KB

 • Lus

  < Tilbage Lus Folder om behandling og forebyggelse af lus Behandling af LUS .pdf Download PDF • 742KB

 • ABC

  Praktisk info A-Å Befordring Ansøgningsskema til befordring Læs mere Bibliotekssystem Søg på nye og se status for lånte materialer Læs mere Fag og timer Fag og timer på hver enkelt årgang Læs mere Fritagelse fra undervisning Retningslinjer for fritagelse fra undervisningen Læs mere Idrætsundervisningen Praktiske informationer om idrætsundervisningen Læs mere Karaktergivning Retningslinjer for karaktergivning og arbejdet med SUM-arkene Læs mere Konfirmation Tid og sted for 7. klassernes konfirmation Læs mere Lektiecafe Åbningstider for HPR's lektiecafé Læs mere Mobil- og internetforbrug Gode råd til voksne om børns brug af mobiltelefon og internet Læs mere Ordensregler Skolens ordensreglement Læs mere Ringetider Skolens ringetider Læs mere Sange Diverse tekster til fællessang Læs mere Skolerejser Info om skolens ture og rejser på de forskellige klassetrin Læs mere Sorg Børn i sorg - et redskab til forældre i forbindelse med sygdom og død Læs mere Transportudgifter Transportudgifter i forbindelse med undervisningen Læs mere Uheld i skoletiden Forsikringsforhold i skoletiden - sådan er dit barn dækket Læs mere Bevægelses- og trivselshold Et tilbud til børn i 0.-3. klasse på HPR Læs mere Dimission Afgangsklassernes dimission 2022 Læs mere Ferieplan Ferieplanen for det indeværende skoleår Læs mere IT-vejledninger Diverse vejledninger fra skolens IT-afdeling Læs mere Jubilæum Praktisk info til jubilæer Læs mere Kompetencecenter Et forebyggende og understøttende tilbud til elever med specifikke indlæringsvanskeligheder Læs mere Legepatrulje Et tiltag til at fremme trivsel blandt skolens elever Læs mere Lus Folder om behandling og forebyggelse af lus Læs mere Musikskolen HPR's samarbejde med Hjørring Musiske Skole Læs mere Præst Præster tilknyttet HPR Læs mere SSP SSP-samarbejdet på HPR Læs mere Skilsmisse Skilsmisseråd og -vejledning til børn og forældre på HPR Læs mere Skoletandplejen Sunde tænder - hele livet Læs mere Sundhedsplejerske Sundhedsplejen på HPR Læs mere UU-vejledning Skolevejledning på HPR Læs mere

 • Bevægelses- og trivselshold

  < Tilbage Bevægelses- og trivselshold Et tilbud til børn i 0.-3. klasse på HPR Bevægelses og trivselshold oktober 2022 .pdf Download PDF • 326KB

 • Skolerejser

  < Tilbage Skolerejser Info om skolens ture og rejser på de forskellige klassetrin Info om skolerejser Lejrskole 3. klasse - to dage Lejrskolen Gennemføres i april. Lejrskole i 6. klasse – fem dage Lejrskolen gennemføres i september. Introtur i 7.-8. klasse - to dage Introturen gennemføres medio august. Introtur i 10. klasse – tre dage. Introturen gennemføres medio august. Demokratitur til København (Folketinget) – 8. klasse – fire dage Turen gennemføres i september. Studietur i 9. klasse – fem dage Studieturen gennemføres i september. Studietur i 10. klasse I 10. klasse kan eleverne vælge mellem to studieture med afrejse i februar måned. Skolerejser indgår som en del af skolepengebetalingen dog ikke i 10. klasse, hvor betalingen vil blive opkrævet separat. I tilfælde af, at en elev afbryder samarbejdet inden en skolerejse, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.

 • Legepatrulje

  < Tilbage Legepatrulje Et tiltag til at fremme trivsel blandt skolens elever LEGEPATRULJE .pdf Download PDF • 493KB

 • Sange

  < Tilbage Sange Diverse tekster til fællessang I ØSTEN STIGER SOLEN OP .pdf Download PDF • 74KB

 • Musikskolen

  < Tilbage Musikskolen HPR's samarbejde med Hjørring Musiske Skole Musikskolen .pdf Download PDF • 112KB

 • Ordensregler

  < Tilbage Ordensregler Skolens ordensreglement Ordensregler for Hjørring Private Realskole 1. Eleverne møder før ringetid. Cykler og knallerter trækkes fra fortovet og stilles i god orden på cykelparkeringspladsen 2. Støjende eller farligt legetøj må ikke medbringes på skolen. Voldsom eller farlig leg må ikke finde sted 3. Det er tilladt at opholde sig inde i frikvartererne, når man udviser almindelig, rolig adfærd. Man må ikke opholde sig på gangene 4. Af hensyn til de mindre elever, er der ingen, der må forlade skolen i frikvartererne. I særlige tilfælde kan man dog på skolens kontor indhente tilladelse til at gå et ærinde i byen 5. Der er rygeforbud for samtlige klassetrin 6. Affald skal naturligvis anbringes i affaldskurvene, hvilket gælder såvel skolegård som lokaler 7. Mobning må ikke finde sted 8. Sneboldkast er ikke tilladt 9. Eleverne må kun opholde sig i faglokalerne, når der er en lærer til stede 10. Eleverne må ikke anvende mobiltelefon i timerne. Heller ikke som lommeregner. Overtrædes dette forbud, inddrager læreren telefonen, som kun udleveres ved forældrenes henvendelse på skolens kontor eller ved forældreunderskrift i kontaktbogen 11. Alle må være med til at bevare skolens bygninger og inventar. Enhver skade, der forvoldes bevidst eller ved overtrædelse af skolens ordensregler, erstattes af skadevolderen 12. Skolen udlåner bøger til eleverne. Bøgerne er forsynet med stregkoder og skal i øvrigt bindes ind af eleverne og mærkes med navn og klasse. Bortkomne og beskadigede bøger erstattes af eleverne 13. Skolen kan fritage fra undervisning efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Fritagelse i indtil 5 dage sker ved henvendelse til klasselæreren. Fritagelse i længere perioder sker efter henvendelse til skolens leder.

 • Dimission

  < Tilbage Dimission Afgangsklassernes dimission 2022 Dimission 2022 Arrangementet foregår onsdag den 22. juni i festsalen (D1) på HPR. Tidspunkterne er, som følger: Kl.16.30 for 9.A, 9.B og 9.C Kl.18.00 for 9.D og 9.E Kl.19.00 for 10. årgang Her tager skolen afsked med eleverne og uddeler eksamensbeviser. Efter dimissionen vil skolen være vært ved et lettere traktement, idet der serveres pinde­madder og et glas sodavand eller cider til afgangseleverne og deres forældre. Vel mødt!

 • Lektiecafe

  < Tilbage Lektiecafe Åbningstider for HPR's lektiecafé Lektiecaféen er for alle elever fra 2.-10. klasse. Der vil være en lærer til stede, som kan være eleverne behjælpelig med lektielæsningen. Se skema med lokale og tidspunkt for lektiecaféen i linket herunder: Lektiecafe 22 23 .pdf Download PDF • 54KB

 • Idrætsundervisningen

  < Tilbage Idrætsundervisningen Praktiske informationer om idrætsundervisningen Folder om idrætsundervisning på HPR .pdf Download PDF • 222KB

bottom of page